თქვენი ცხოვრება ქორწინებამდე და ქორწინების შემდეგ

თიოეულ წყვილს აქვს საკუთარი ცხოვრება და სიყვარულის საკუთარი ისტორია . მიუხედავად ამის აქ არის წარმოდგენილი ისეთი ტიპური სიტუაციები რ, რომლებიც შესაძლოა ნაცნობი იყოს თქვენთვის და თქვენი პარტნიორისთვის .

 1. 1

  ძილი

 2. 2

  ის, რაც წყვილებს ინარჩუნებს

 3. 3

  დასვენების დღეები

 4. 4

  ფილმის ყურება

 5. 5

  სიყვარულის გამოვლინება

Edit this list

You can edit this list and make your own list and share with your friends on Facebook and Twitter

Edit this list

შესვლა / რეგისტრაცია